Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


 


Zikaron – “Spring of life”

 
 

Het totaal en de opbouw van het drieluik.
Nagenoeg zwart / wit geschilderd met vooral rode Anemonen op de voorgrond.
Van links naar rechts:
- De Citadel
- Olijfberg met zicht op Jeruzalem met de Rotskoepel
- Binnenzijde van De Grafkerk

Het uitgangspunt is het 3de  luik, De Grafkerk. De lichtstralen die door het dak schijnen en de binnenzijde van de kerk sfeervol verlichten.
Naar een foto van Jeroen Laponder.

Deze lichtstralen herhalen zich. Daar staan in de straal juist meer witte bloemen.
Stralen, ook wel “hemelladders” genoemd, zijn een belangrijk en opvallend element in de schilderijen.
Door de herhaling speelt dit een eigen rol.
De wereldgodsdiensten zijn vertegenwoordigd in de schilderijen.

Een stukje geschiedenis


Het linker schilderij. De Citadel
De toren is geïnspireerd op een vestingtoren van Jeruzalem.
De zogenaamde Citadel van Jeruzalem, of ook wel Davidstoren genoemd.
Gesticht in de Hasmoneese periode van 167 v. Chr. tot 63 v .Chr.
In deze periode is de tempel, in het jaar 165 v. Chr., opnieuw ingewijd door Judas de Makkabeeër.

De toren is door de eeuwen heen steeds weer herbouwd.
In de Byzantijnse tijd kwamen pelgrims naar Jeruzalem.
De Davidstoren werd voor de pelgrims een symbool voor de terugkeer naar Sion.

Het middelste schilderij
De Olijfberg met zicht op Jeruzalem
Zoals bekend zijn er buiten de muren van Jeruzalem, tegen de Olijfberg en de Berg Sion, begraafplaatsen.
De top van de Olijfberg is de plaats waar Jezus ten hemel voer.

Op de voorgrond zien we een Joods graf met de bekende steentjes.
Op de deksteen staat de tekst “Zikaron”
dat is “Herdenken”.
Het landschap is in surrealistische stijl opgebouwd om de nadruk te leggen op: het aardse leven, het sterven en de hoop op het “nieuwe Jeruzalem”.

Verder zien we olijfbomen en bloemen, een vergezicht van de Olijfberg naar Jeruzalem, met “De Rotskoepel” centraal in het linker deel van het schilderij.

De Harem esh-Sharif, het ‘Edele Graf’, vanouds de Tempelberg is een
rechthoekige esplanade in het Zuidoosten van de oude stad.
Hier stond de Tempel van Salomo, en later de Tweede Tempel die door Herodes werd uitgebreid en door de Romeinen vernietigd in het jaar 70 na Christus.
In 691 werd de Islamitische ‘Rotskoepel’ gebouwd.
De Haram esh-Sharif is nu het op twee na belangrijkste Islamitische heiligdom.
De plek waar volgens de Islamitische overlevering de profeet Mohammed,
in zijn nachtelijke rit, de miraj, zijn hemelvaart naar God begon, waarna hij de volgende ochtend in Mekka terugkeerde.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het 3de luik De Grafkerk
Dit complex, gebouwd rond de plaats waar Christus is gekruisigd, begraven en opgestaan, is het belangrijkste voor het christendom.
De eerste basiliek werd gebouwd door de Romeinse keizer Constantijn tussen 326 en 335 op instigatie van zijn moeder Helena.

Deze werd in 1040 op kleinere schaal herbouwd door de Byzantijnse keizer Constantijn Monamachus nadat hij was verwoest door de Fatmidkalief al-Hakim in 1009.
Op de plek waar volgens de overlevering het graf van Jezus geweest zou zijn is een schrijn gebouwd. Deze keizer liet de heuvel waar het graf van Jezus was afgraven; zodoende kwam
het graf geïsoleerd te liggen en kon er een kerk omheen
worden gebouwd.
Tussen 1114 en 1170 werd de kerk uitgebreid door de kruisvaarders.
Na de brand in 1808 en een aardbeving in 1927 moest de kerk worden opgeknapt.

Links naast de schrijn, in de lichtstraal, zien we een bovenaanzicht van het gebouwen complex van

Zikaron
Over de balustrade hangt een Anemoon ter herinnering aan Jeroen Laponder.