Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Psalm 116 vers 3 tot 9
Bemind door de Vader
 

 

Centraal in het schilderij staat de hand van God, die troostend is, waar licht uit komt en levend water.

Psalm 31 vers 16 en 17
In uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.
Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar.

Psalm 138 vers 7
Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij redding.

 

 


Linksboven
Psalm 116 Vers 3
Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.

Geschilderd is een klauw die zijn prooi inmiddels heeft losgelaten.
Het oog rechts is er niet meer het linker oog wordt uitgestoken.
De Heer heeft voor mij overwonnen.

Johannes 1 vers 5
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

 
 
Rechtsonder
Als scherp contrast met de klauw de biddende handen rechtsonder.

Psalm 116 Vers 4, 5 en 6 
Toen riep ik de naam van de HEER:
‘HEER, red toch mijn leven!’
De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de HEER beschermt de eenvoudige,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

 


In het centrum van het schilderij
Psalm 116 vers 7 en 8
Kom weer tot rust, mijn ziel,
de HEER is je te hulp gekomen.
Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.

 

 

Arnold, Jannet met de kinderen onderweg, dankbaar de Here lovend.
De Bron van het leven, de hand van de Heer die mijn tranen droogt.
In Zijn licht wil ik leven.
De man in de voorgrond wordt omstraald door Gods licht. Looft de Heer.
Stromen van levend water zijn rechts geschilderd.

Psalm 116 vers 9 
Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER.

Openbaring 7 vers 17 
Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

 


Links in de voorgrond

De trouwtekst Prediker 9:9
Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.

Geschilderd is een deel van jullie trouwboeket, twaalf en een half jaar geleden,
11 september 1997

“Bemind door de Vader”
Geweldig als je zo met de Heere leeft.
De vrouw van je dromen.
De geweldige kinderzegen die jullie mogen ervaren.
Jullie werk enz. enz.

Kolossenzen 3 vers 3
Uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Johanes 17 vers 23 (Stukje uit het Hogepriesterlijk gebed)
Ik in hen en U in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen
dat U mij hebt gezonden en dat U hen lief had zoals U mij lief had.