Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Opdrachtgever Zorgverzekeraar Pro Life
Keurmerk Christelijke Zorg
Dit schilderij is geschilderd naar aanleiding van de vraag: Wat is Christelijke Zorg?
Wat zijn specifieke kenmerken van dergelijke zorg?
Wat is de Bijbelse norm? Wat is de wil van God?
Hoe gaan we om met onze naasten?
Al deze specifieke vragen zijn samengevat in dit vijfluik. Onder de titel…

“Bij mij bent u welkom”

Rechters 19 vers 20
“Bij mij bent u welkom,” zei de oude man. “Maar ik sta erop dat u mij laat zorgen voor alles wat u nodig hebt.
Breng in elk geval niet hier op het plein de nacht door.”

 

 

 

 

 

 

“Ik zoek Christelijke Hulp”
In het front een zilveren schaal met een gouden appel en een loep.
Spreuken 25 vers 11
Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal.

Toelichting:
www.ikzoekchristelijkehulp.nl  is een website voor Christelijke hulpverlening.
Deze site is een onderdeel van de christelijke zorgverzekeraar “Pro Life”
In het logo van deze gespecialiseerde website komt ook een loep voor.
De antwoorden en adviezen die u daar kunt vinden moet betrouwbaar zijn.
Daarom is ook het “Keurmerk Christelijke Zorg” in het leven geroepen, om te kunnen controleren of zorginstellingen aan deze specifieke Christelijke zorgverlening voldoet.
De basis van het schilderij is...

 

 

 

 

 

De barmhartige Samaritaan
Lucas 10 vers 30-35
Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten.
Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen,
liep hij met een boog om hem heen.
Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.
Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.
Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze.
Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement,
waar hij voor hem zorgde.
De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem,
en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.”

Je zou kunnen zeggen dat de herberg de zorginstelling is.
Wat zien we allemaal:

Geheel rechts twee weglopende mensen.
Persoon in rood en zwart gekleed, zou de priester kunnen zijn. Hij staat/loopt met z’n handen in z’n zakken met de rug naar de rest toe. Hij ontrekt zich aan het geheel.
Persoon in paars en geel/groen gekleed, zou de Leviet kunnen zijn.
Hij loopt snel door met z’n handen in z’n zakken.
Pasief en wil zich er niet mee bemoeien.
  


Dan zien we een man in een groene jas (Pro Life kleur)
en een paarse broek (IZCH kleur) die zich zichtbaar met de anderen bemoeit,
hij wijst de weg naar de herberg.

Job 29 vers 14, 15 en 16
Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze kleedde mij, het recht was mij een mantel
en een tulband.
Ogen was ik voor de blinde, voeten was ik voor de lamme.
Voor de behoeftigen was ik een vader, ik verdedigde de zaak van vreemdelingen.
Vers 25
Ik wees hun de weg en nam plaats als hun leider, zoals een koning bij zijn legers woont, ik was de trooster van de treurenden.

We zien twee personen, een vrouw met een kind en een man (in z’n pyjama)
met een infuusstandaard. De mensen worden de weg gewezen naar
doeltreffende Christelijke hulp.
Psalm 10 vers 14
Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand.
Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.

Als tegenstelling de zwarte persoon geheel links, in de schaduw, eigenlijk doet hij niet direct mee met alle andere in de voorstelling.
In het zwart gekleed spelend op z’n fluit.
Hij heeft de hulp nog niet gevonden. Hij staat immers om de hoek.
Job 30 vers 28 en 31 
In het zwart gehuld dool ik rond, van licht verstoken, ik sta op in de vergadering en
roep om hulp.
Mijn lier is geworden tot rouwinstrument, mijn fluit tot de stem van de treurenden. 

 

Dan komen we bij de voordeur
Een deftige meneer betaalt de herbergierster, een gezellige mollige vrouw.
Deze twee staan model voor wat “Pro Life” doet. Namelijk de zorg en instellingen
betalen voor de verzekerde.
En dat doen ze kwalitatief, want er word afgerekend en gecontroleerd. De man is ter plaatse om het “Keurmerk Christelijke Zorg” te borgen.

Daar achter in de deuropening de oude man die van de goede zorg gebruik maakt.

 

Op het bord boven de deur staat
“Bij mij bent u welkom”

Rechters 19 vers 20
 ‘Bij mij bent u welkom, ‘zei de oude man. ‘Maar ik sta erop dat u mij laat zorgen voor alles wat u nodig hebt. Breng in elk geval niet hier op het plein de nacht door.’

 

 

 

 

De vier andere panelen

Structuur een blauw getint paneel.

Om een Keurmerk te borgen moeten er regels en structuren zijn waar de Zorginstellingen aan behoren te voldoen.
Deze structuren zijn geschilderd als de plattegrond van Amsterdam.

De grachten blauw zijn de verbindingen, de hoofdlijnen van de structuur.
Bekende gebouwen, zoals kerken het paleis, centraal station, enz. zijn groen
(de kleur van Pro Life) deze gebouwen vertegenwoordigen de managers.
De meeste gebouwen hebben een plein, dat zijn de ontmoetingsplaatsen voor de leiding en het personeel. In geel geschilderd.
Blauw, wit, grijs, lichtgroen zijn de werkgebieden.

De grachten en de gebouwen met pleinen zijn werkelijk in Amsterdam,
de posities kloppen exact.

Maar, hoe goed je de structuren uitzet en de lijnen vaststelt en ook naleeft.
Toch moet je steeds weer erkennen dat God de zaken bestuurd en onderhoud.
Daarom is er een Lelie over de plattegrond geschilderd.
Gelijk in Matteüs en Lucas geschreven staat:
Lucas 12 vers 27  Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.
Matteüs 6 vers 28  En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 

Leiding Personeel een rood getint paneel.

Dienend leiderschap. De voetwassing.
In het paneel zien we ook duidelijk het begeleiden uitgebeeld.
Handen die met zorg de  voeten begeleiden het water in.

Verschillende Bijbelteksten liggen hier ten grondslag aan.
Johannes 13 vers 14 
Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.
1Petrus 3 vers 8 
Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
Matteüs 10:43b en ook in Matteüs 20:26b
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,

Doel / taken een geel getint paneel.

Een kind dat je strak aankijkt, ……dankbaar?
Of had er meer moeten gebeuren?

Matteüs 25 vers 35 en 36 (41 en 43)     
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
In vers 41 tot 43 zegt de Heer hoe belangrijk deze opdracht voor ons is.
Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en
zijn engelen.
Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me
niet te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”


Cultuur een groen getint paneel.

Hoe eensgezind moeten we werken.
Gezamenlijk doelen nastreven en ieder z’n eigen gaven benutten. En ten dienste van je naaste gebruiken.

De herbergierster is aan het gieten, aan het verzorgen.
1 Korintiërs 3 vers 8 
Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven.
Romeinen 12:8  Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.
Romeinen 15 vers 1  Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.


Tot slot
Overleg met elkaar, kom tot goed afspraken
Ga niet van je zelf uit, maar kijk en luister naar de mening van anderen.
Kom zo tot het beste voor je naaste.
Dit is uitgebeeld in het hoofdpaneel door het meisje met de gekleurde balletjes.
Dit zelfde meisje komt ook voor in het paneel linksboven.
Ze biedt u de oranje bal aan. Een vermenging van rood en geel.
Ze zou u in een ander situatie de paarse hebben aangeboden.
Een vermenging van rood en blauw.

 

Deze kleuren komen ook weer voor in de plantlabels in het paneel rechtsonder.
De herbergierster maak geen onderscheid.
Ze verzorgt iedereen!!!