Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


De stem des Heren

Psalm 29 vers 3,4 en 5
De stem des Heren is over de wateren, de God der heerlijkheid doet de donder weerklinken, de Here over de geweldige wateren.
De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.
De stem des Heren breekt ceders, ja, de Here verbreekt de ceders van de Libanon.

Het schilderij
Bliksem uit de wolken boven het water. De zee met de spiegeling van de ďstemĒ van God onderin de schildering. Rechts gebroken Ceder bomen, bij ťťn is de top er uit.
Luister naar de stem des Heren nu het nog kan!

Psalm 29 vers 10
De Here troonde boven de zondvloed,
ja, de Here troont als koning
in eeuwigheid.


Het schilderij
De troon van God boven de zondvloed.
Hoe ziet de troon van God er uit?
Dat staat nauwkeurig beschreven in Openbaring en EzechiŽl.

Openbaring 4 vers 2
Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.
EzechiŽl 1 vers 26 en 10 vers 1
Boven het uitspansel boven hun hoofden was wat er uitzag als Lazuursteen, dat
de vorm had van een troon; en daarboven, op hetgeen een troon geleek, een gedaante, die er uitzag
als een mens.
Openbaring 4 vers 3 en 5, 6
En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de Smaragd gelijk.
 

 


 

En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods

En voor de troon, was als een glazen zee, kristal gelijk.  
(een dikke glanzende vernis laag)

Lazuursteen = blauw, de troon in de hemel.
Sardius = rood/bruin, en die er opgezeten was.
Smaragd = groen, regen boog had de kleur  
gelijkend op Smaragd.


EzechiŽl 1 vers 22
Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven over hun hoofden.

Het schilderij
De zeven vurige fakkels zijn rond de troon gerangschikt, het blauwe deel
in de schildering.
Bovenin de schildering een zeer dikke heldere vernislaag als de Glazenzee.
Daar doorheen zien we de regenboog als Smaragd. (groen)
Wij kijken als het ware door die Glazenzee, als ontzagwekkend ijskristal, de Hemel in.

Psalm 18 vers 7 (nbv)
In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.

Aan het begin van psalm 29 staat: (nbv)
Erken de HEER, o goden, erken de HEER, zijn macht en majesteit, erken de HEER,
de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.

En in vers 11 staat: (nbv)
De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.