Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Psalm 130 vers 8
Hij zal IsraŽl bevrijden uit al zijn zonden
Nu zijt wellekome

Naar aanleiding van Romeinen 10 vers 20

Kerst
Het thema in het schilderij:

Gezocht en gevonden (de wijzen)
We zien de wijzen, de magiŽrs uit het oosten de ster volgen.

MattheŁs 2 vers 9b en 10
Ö, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.

 


Niet gezocht toch gevonden (de herders)
De herders zijn geschilderd precies op het moment dat de engelen verschijnen, ze worden er door overvallen.

Lucas 2 vers 9
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

 

 


Wisten wel waar het te vinden was maar zochten niet (schriftgeleerden)
Links, geÔsoleerd in het schilderij, zien we de Herodus met de schriftgeleerden, in protsige gewaden. In tegenstelling met de herders in het veld.

MattheŁs 2 vers 4
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden.

 

Geheel links in de sombere zijde van het schilderij
ďde hoopĒ het uitkijken naar.

Psalm 130 vers 6, 7 en 8
mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

IsraŽl, hoop op de HEER !
Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.

Hij zal IsraŽl bevrijden uit al zijn zonden.

 

 

In de achtergrond tussen de herders zien we Golgota met het kruis.
De geboorte van Jezus was het begin van Zijn lijden.

Lucas 2 vers 32
(deel lofzang van Simeon)
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt
van IsraŽl, uw volk.í
Verder met vers 33 -35
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd.
Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ĎWeet wel dat velen in IsraŽl door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan.
Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.í

 

 


In ťťn lijn met de engelen het kruis, aan de onderzijde het Lam van de overwinning.
Opbaring 1 vers 8
ďIk ben de alfa en de omegaĒ, zegt God, de Heer, ďik ben het die is, die was en die komt, de AlmachtigeĒ.

 


IN DE STAD VAN KONING DAVID
In de stad van koning David, in een nederige stal,
lag een kindje in de kribbe, 't was de Koning van 't heelal.
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer.
Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood,
allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood.
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer.
Eenmaal zal Hij wederkomen, die eens woonde in een stal.
Hij zal komen op de wolken, zodat elk aanschouwen zal:
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer.

Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
KyriŽleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl'em is de stede, daar is 't geschied voorwaar."
KyriŽleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Z' offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t' ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
KyriŽleis.