Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Christus zegt:
…”Ik heb u uitverkoren”

 

Johannes 15 vers 16
Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

Een geweldige grote belofte van Christus.
Christus heeft ons gekozen, wij hadden daar niet eens invloed op.
God geeft het ons, als we er in Zijn Naam om bidden.
We zullen om de Heilige Geest moeten bidden omdat de Heilige Geest
het geloof, door het evangelie in ons hart werkt. De Bijbel.

 

 


Lukas 11 vers 13b
…hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven
aan hen die tot Hem bidden?

1 Thessalonicenzen 5 vers 24
Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

Markus 9 vers 24
En meteen riep de vader van het kind onder tranen:
Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.
(En Christus verhoorde terstond en genas zijn kind)

 
 


Zet je volle rugzak met bagage maar bij het kruis

Een uitgebreide synopsis (uitleg) van het schilderij met alle Bijbelteksten en andere verwijzingen.
Het verhaal van Arian
KLIK HIER.
Dit PDF bestand kunt u ook printen