Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis

       Ik in hen, en U in Mij
  
                Psalm 119 vers 114a (de trouwtekst)   U bent mijn schuilplaats en mijn schild.
 

 

Wat iWat is de beste schuilplaats en schild, die je hier op aarde kunt wensen.

Johannes 17 vers 23
(een tekst uit het hogepriesterlijk gebed)
Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

De bescherming door Gods Geest bovenin het schilderij.
Maar ook onder Gods vleugels zoals in Psalm 91 vers 4.

Psalm 91vers 4 (Gods bescherming in gevaren)
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
 

 
 

Wat doet dat met je, de Geest Gods in je hart.
Wat betekenende bloemen en de aren en daartussen een fontein.
 

 

 

Midden in de fontein, het Woord Gods als een tweesnijdend scherp zwaard verbonden met de Geest.
De vleugels van de arend maken onderdeel uit van het zwaard.

Efeziërs 6 vers 17b en 18a
(een onderdeel van de “wapenrusting van God”)
…  en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
Laat u bij het bidden leiden door de Geest,…

Onderin het schilderij, zijn twee rozen geschilderd met Gods hand er op. Openbaring 1
 

 

 

Een uitgebreide synopsis (uitleg) van het schilderij
KLIK HIER
 Dit PDF bestand kunt u ook printen.