Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis
Mijn geliefd kind IK ben er altijd

 

 

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart,
en steun op uw verstand niet.
Ken Hem in al uw wegen,
en Hij zal uw paden recht maken.
Spreuken 3 vers 5 en 6

 

 

Uitleg van de titel
Spreuken 3 vers 5 en 6 is de trouwtekst van Corné en Barbara
De gehele tekst is als ondertitel gebruikt.
De titel zelf is eigenlijk het vervolg op de trouwtekst.
Zo iets als, “doe, wat in de trouwtekst staat.”
Dan is het logisch, dat je altijd op de HEERE mag vertrouwen.

 


De eerste en belangrijkste uitleg is, IK als de HEERE
Roepen en schreeuwen naar de HEERE om zijn hulp. Ja, het mag.
Jesaja 58 vers 9
Dan zult gij roepen, en de HEERE zal antwoorden; gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet, hier ben Ik.
Zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers, en het spreken der ongerechtigheid;

 


De tweede ondergeschikte uitleg zou kunnen zijn.
“Mijn lieve Barbara” ik, Corné, ben er voor jou en de kinderen.
Dit laatste komt in de beeldkeuze in het schilderij sterk naar voren.
Maar wel aan de hand van de Bijbel.
Aan de hand van Jesaja 62 vers 5 en Openbaring 21 vers 2

 


Een uitgebreide synopsis (uitleg) van het schilderij
KLIK HIER
Bijlage bijbelteksten
KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen.