Info: cm.aalbers@wxs.nl 


Scroll naar beneden
voor de synopsis

Opdat men het in Uw hand geeft
In Gods licht aan elkaar verbonden

 

Psalm 10 vers 14
       ziet het wl, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
       opdat men het in Uw hand geeft;

Het schilderij
Rode en witte rozen symboliseren verbondenheid.
Boven in het schilderij zien we het licht van God.
Naar de kleuren uit Openbaring 4 vers 3a:
En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius.
(Jaspis en Sardius zijn rood bruin van kleur)


Henk

Psalm 142 vers 6
Tot U roep ik, HEERE.
Ik zeg: U bent mijn toevlucht,
mijn deel in het land der levenden.
 


Truus

Psalm 73 vers 23 en 24
Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn,
U hebt mijn rechterhand gegrepen.
U zult mij leiden door Uw raad,
daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.

 

Psalm 73 vers 25 en 26

Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en
voor eeuwig mijn deel.