Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


 

Petrus huilde bitter

 

Dit tweeluik gaat over Lucas 22 vers 60-62

 

 


Het linker deel
Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt.
En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan.

En de Heere keerde Zich om
en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben.

 
 
Het rechter deel
En Petrus ging naar buiten en huilde bitter.

 

 


Dit schilderij is gemaakt voor
         “The Expectation”

Leven in Christelijke verwachting
Dit is een multimedia concert met overdenkingen
en veel samenzang
KLIK HIER