Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren.  

 
Prediker 12

Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren,
voordat de kwade dagen komen…

Voordat de zon verduisterd wordt…
en de wolken na de regen wederkeren;

Voordat het zilveren koord losgemaakt
en de gouden lamp verbroken wordt;

voordat de kruik bij de bron verbrijzeld
en het scheprad in de put verbroken wordt,

En het stof wederkeert tot de aarde,
zoals het geweest is, en de geest wederkeert
tot God, die hem geschonken heeft.


Het schilderij (tweeluik)

Het eerste deel
De zon die stralend door de wolken breekt.
Maar er volgen meer, zware en dreigende wolken.
Een straal van de zon beschijnt de, nog brandende, gouden lamp, wat symbool staat voor het kostbare leven aan het zilveren koord.
Het koord ligt in het landschap van rechts naar links en gaat over de lijst omhoog, naar God.
Dan zien we ook de put met het scheprad, de emmer is beneden het koord is ook hier nog intact. Het levenswater kan omhoog worden gehaald.

Het tussenstuk
De levenslamp is kapot, de vlam is uit, de scherven liggen op de aarde.
De olie, welke de geest van de mens is, gaat via de lijst het tweede deel in.
Het lichaam van de mens is uit stof van de aarde genomen en zal daar ook tot wederkeren, gelijk het geweest is.
En de geest zal wederkeren tot God die hem gegeven heeft.

Het tweede deel
De geest wordt tot God opgenomen.
De lijst is, in tegenstelling met het eerste deel, nu niet gesloten. De bovenzijde en een deel van de onderzijde is wit.
De wolken zijn nu niet dreigend, ze lijken als traptreden gerangschikt.
De rode puntige lijn, onderaan, die al in het tussenstuk te zien is, is de hartslaglijn.
De hartslag stopt.
De wandelstok, welke symbool staat voor de gebrekkige ouderdom, is niet meer nodig. Een vogel gaat er maar op zitten. Met z'n rug naar het verleden.
De tijd gaat verder. Er volgen nog steeds wolken, rechts boven, buiten de lijst.

Slot
IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, alles is ijdelheid!
Van al het gehoorde is het slotwoord:
Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.