Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis 

Psalm 143 vers 8
Vers 6a: Ik strek mijn handen naar U uit,

 

Laat mij in de morgen Uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar U.

Johannes 14 vers 6
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Citaat ds. André F. Troost (bij psalm 143)
 “In Christus valt de helderste zonnestraal tussen de wolken door op aarde. Hem lief te hebben en je naaste als je broeder of zuster, als kind van diezelfde Vader, dat is wat God van ons vraagt.”

 


Het schilderij
Uitgestoken handen die de genade van de Here willen ontvangen. (vers 6a)
Beelden van de Reeuwijkse plassen, in de ochtend.
Optrekkende mistflarden boven het water door de opkomende en warmer wordende zon.
Een Fuut met jong, geborgen, beschermend en vertrouwd.
Een boot die koers zet naar het licht met in de achtergrond de kerk van Sluipwijk

 
 
Is die weg altijd even scherp?
Misflarden omgeven mij
“in U stel ik mijn vertrouwen,”
Jesaja 44 vers 22
Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als de ochtendnevel.
Keer terug naar mij: ik zal je vrijkopen.
Speuken 4 vers 18 
De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt.

Is die weg bekend?
“Heer, wijs mij de weg die ik gaan moet,”
Ps. 143 vers 9
Verlos mij van mijn vijanden, HEER, bij u zoek ik bescherming.
In Johannes 14 vers 6 zegt Jezus: “Ik ben DE WEG”.
Heeft die weg ook gevaren, zijn er zorgen?
Ps. 141 vers 10
Laat de goddelozen in hun eigen netten raken en mij alleen ontkomen.
Ps. 35 vers 8 
Laat hen ten onder gaan voor zij het weten, verstrikt raken in hun eigen netten
en zelf de ondergang tegemoet gaan.
Meerderde visfuiken zijn opgehaald. Zijn niet in functie.
Je kan er niet in verstrikt raken.
De liefde en de zorg van Christus voor zijn kinderen die hem er om bidden
“Laat mij in de morgen Uw liefde horen,
mijn ziel verlangt naar U.”

 


Berijmde versie
Laat ‘s morgens uw genade dagen,
voor ogen die het donker zagen.
Ik bouw op U en anders geen.
Wijs mij de weg van uw behagen,
mijn ziel wacht het van U alleen.
Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde,
mijn toevlucht als zij mij bestrijden.
Leer mij uw wil, reik mij uw hand.
Uw goede Geest zij mijn geleide;
voer mij in een geëffend land.