Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis 

Psalm 146

 

Matthes 18 vers 5
En wie in mijn naam n zon kind bij zich opneemt, neemt mij op.

De zorg voor onze naaste.
Het zijn als een kind.

Psalm 146 vers 1
Halleluja!
Loof de HEER, mijn ziel.

Hoe kan je de HEER loven als je, je naaste gebrek ziet lijden?
Hoe kan je de HEER loven als je niet tot daden overgaat?
Hoe kan je de HEER loven als Zijn liefde niet in je is?

1 Johannes 3 vers 16
Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.

 

 


Psalm 146 vers 6b
Hij die trouw is tot in eeuwigheid,
Vers 7 
recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
Vers 8 
de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,

Matthes 25 vers 35 en 34
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

 
 


Het schilderijen
Drie kinderen die elkaar vasthouden.
Het zijn vriendjes.
Dat kun je zien aan hun armbandjes.
En is er slecht aan toe. Het mankeert aan alles, eten drinken, kleding, gezondheid.
De twee andere kijken gespannen toe hoe de andere medische hulp krijgt.
Ze hebben eten en drinken. Ze wachten met eten en drinken, ze delen.
Het zieke kindje is hun naaste.
DE OPDRACHT die we allemaal hebben! Zorg voor je naaste!

 

 


Psalm 146
1
Halleluja!
Loof de HEER, mijn ziel.
2  De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.
3  Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4  Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6  die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7  recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8  de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9  de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.
10  De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!

 

 

 

 


Er zijn meerdere schilderijen gemaakt van 1 Johannes 3. Kijk op deze website.
1 Johannes 3 vers 16, 17, 18
 

 

 

Vers 16
Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.


 

Vers 17 
Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?


 

Vers 18 
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

 

1 Johannes 3 vers 23 en 24
Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.
Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Spreuken 21 vers 14
Een heimelijke gift doet woede bedaren, onderhands gegeven geld temt razernij.

Romeinen 13 vers 10
De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.