Info: cm.aalbers@wxs.nl
Scroll naar beneden voor de synopsis

Psalm 23
want voor u is de belofte
 

Handelingen 2 vers 39
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn,
zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

 
 

Uitgewerkt in vier bijbelgedeelten:

 
 

      
(1)
JoŽl 2 vers 28
(2)  EfeziŽrs 2 vers 13
(3)  Psalm 23 vers 1, 2 en 6
De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.
(4) Openbaring 2 vers 10
Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult.
Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen,
opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen.
Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van
het leven geven.

 

 
   
 

Een uitgebreide uitleg van het schilderij en de Bijbelse onderbouwing
kunt u lezen in de synopsis.
KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen.