Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsisPsalm 71 De Rots
Leven in Gerechtigheid

 

Psalm 71 vers 3 (Vers 3a is de trouwtekst)
Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn
Steenrots en mijn Burg.
Jozua 24 vers 15b
…maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!

 

 


Gerechtigheid met een hoofdletter geschreven. Want het is leven in Christus.
Op veel plaatsen (honderden) in de Bijbel tref je het woord ‘gerechtigheid’ aan,

 
 


Een andere belangrijke tekst is:
Johannes 17 vers 21
Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

 

 


Het schilderij kort samengevat:
In Christus met uitzicht op De Toekomst
Vanuit de rotswoning, de Steenrots, de woning der Gerechtigheid, Christus,
God Zelf, is een uitzicht op een prachtig landschap, het land der belofte,
de Toekomst. Er loopt een weg heen van gebed, een weg van vertrouwend en verlangend vragen. In het landschap is Gods zorg, trouw, verzoening en de wederkomst te zien.
De weg gaat door het kruis.
Leven in Zijn Licht. Een rivier van levend Water. (Openbaring 22)

 

 


De opening van de rots is vol naar Het Licht gekeerd.
Dat doen bloemen ook vaak.
In de Rost Christus wonen betekent dat de uitgang altijd naar Hem gekeerd is.

 

 


Het witte paard (rechts in het schilderij)
Openbaring 19 vers11
En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.

Een uitgebreide synopsis (uitleg) van het schilderij  met alle Bijbelteksten en andere verwijzingen.
KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen