Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis 

Tranendal

Het Schilderij (tweeluik)

Twee wenende vrouwen.
Zij wenen om het geweld van hun kinderen en mannen. Al die haat, al dat nodeloze geweld.
Die wapens en springstoffen waarmee aanslagen worden gepleegd.
De vergelding die daar op volgt
Een Palestijnse, gekleed in de Palestijnse vlag en een Joodse vrouw, gekleed in de IsraŽlische vlag.
Beiden huilen, hun tranen stromen samen tot een beek van verdriet en protest.
De woest stromende beek wordt een rivier en gaat in de achtergrond als het ware omhoog.
Rechts op de berg is een Kalasnikov geschilderd.
Links in de achtergrond een verwoest huis.

Het tweede deel (kan zowel links als rechts worden geplaatst)
De wapens zijn niet meer in huis. Ze liggen weggeworpen op straat.
Een stroom neemt ze mee, de zee in. Zal er vrede komen?

De toren is geÔnspireerd op een vestingtoren van Jeruzalem.
De zogenaamde Citadel van Jeruzalem, ook wel Davidstoren genoemd.
Gesticht in de Hasmonese periode. 167v.Chr. - 63v.Chr.
De tijd dat de Tempel opnieuw werd ingewijd. Door Judas de MakkabeŽr.
De toren, is door de eeuwen heen steeds weer herbouwd.
In de Byzantijnse tijd, kwamen de pelgrims naar Jeruzalem. De Davidstoren werd voor hen een symbool voor de terugkeer naar Sion.

 
Klaagliederen 2:18-21


Het hart des volks schreeuwt tot de Here.
     O, muur van Sions dochter,
laat tranen neervlieten als een beek
     bij dag en bij nacht,
gun uzelf geen verpozing,
     uw oogappel ruste niet!

Sta op, kerm in de nacht
     bij het begin van iedere nachtwake,
stort uw hart uit als water
     voor het aangezicht des Heren,
hef tot Hem uw handen omhoog
     ter wille van het leven uwer kinderen,
die van honger versmachten
     op de hoek van elke straat.

Zie, Here, en aanschouw
     wie Gij dit hebt aangedaan!
Moeten vrouwen haar eigen kroost eten,
     de kinderen, die zij koesteren?
Moeten in het heiligdom des Heren gedood worden
     priester en profeet?

Op de straten liggen ter aarde
     knaap en grijsaard;
mijn jonkvrouwen en mijn jongelingen
     zijn gevallen door het zwaard.
Ten dage van uw toorn hebt Gij ze gedood,
     meedogenloos geslacht.