Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis

Transfiguratie
Lucas 9 vers 29 tot 36

 

Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van Zijn gezicht en werd Zijn kleding stralend wit.
Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia,
die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij
in Jeruzalem zou moeten volbrengen.
Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden.
Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus:
‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia, ‘maar hij wist niet wat hij zei.
Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde.
Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene,
luister naar hem!’


Het schilderij
Transfiguratie

De compositie van de schildering is van dichtbij gekozen, anders als andere schilderijen met dit onderwerp.
De transfiguratie zien we als het ware met eigen ogen van dichtbij.
Het heeft ook direct met ons te maken.
Christus spreekt met Mozes en Elia over zijn levenseinde in Jeruzalem.

Hebreeën 12:2 
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag,
liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.
Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

Het lijden en sterven van Christus is onze verlossing. Daarom heeft het gesprek van Christus met Mozes en Elia met ons te maken. Het gaat over ons, zou je kunnen zeggen.


Wij kijken als het ware met de ogen van
de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus naar dit beeld, tevens worden we er bij bepaald waar het over gaat en wat het voor ons betekend.
Van links naar rechts de Here Jezus met stralende witte kleding van achteren gezien. Dan de profeet Elia en Mozes.
Een lichtstraal vanuit Christus en een lichtstraal van uit de Hemel vormen een kruis. Wat staat voor het levenseinde
van Christus.


Rechtsonder het lijden van Christus in beeld gebracht, het gebroken lichaam en het vergoten bloed.


In het bloed spiegelt de Hemelse glans van Zijn Vader als Sarder.
Openbaring 4 vers 3
Degene die daar zat had een uiterlijk als van
jaspis en Sarder.
De lucht, als de troon van Zijn Vader heeft de kleur van Saffier of Lazuursteen.
Ezechiël 1 vers 26 En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van Saffier, en daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens.

Christus is stralend, glanzend,  pasteus wit geschilderd de rest van de schildering is mat. Behalve de bloeddruppels.


De instelling van het Heilig Avondmaal

Lucas 22 vers 19 en 20
En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

 


De Here heeft doormiddel van  Mozes het oude verbond ingesteld.
Exodus 24 vers 8
Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met dit bloed, ‘zei hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven.’

Het bloed reinigt ons.

Rechts boven zien we een wolk die komt aandrijven waaruit de stem  klinkt:

"Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!"

2 Petrus 1 ver 17 en 18
Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke
luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’
Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren.