Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Van de Heer

 

Jesaja 44 vers 5
De een zal zeggen: ‘Ik hoor bij de HEER,‘ de ander zal Jakobs naam gebruiken,
een derde schrijft op zijn hand: ‘Van de HEER‘  en tooit zich met de naam Israël.

Het schilderij
Naar aanleiding van diverse Bijbelteksten is deze schildering gemaakt.
De weg van de rechtvaardige is stralend als de zon.
Boven de zon een wolk welke als een kroon de zon siert.
Een aantal bomen aan het water in de ochtend nevel.
Één boom is omgewaaid, gevallen.
Op de stam staat geschreven “Van de Heer”
De nevel trekt op en verdampt.
Het water bevloeid de grond.
God bewaard en zorgt voor de gelovige en hun nakomelingen.

Romeinen 14 vers 7 en 8
Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer we sterven, sterven we voor
de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

Lees alle Bijbel teksten hieronder

Spreuken 4 vers 18 
De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon,
die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt.

Openbaring 2 vers 10a,c
Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat.
Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven.

Jesaja 44 vers 22a
Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen,
je zonden als de ochtendnevel.

Jesaja 44 vers 2-5
Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd,
en die je ter zijde staat:
Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, Jesurun, die ik heb uitgekozen.

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land.
Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.

Zij zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water.

De één zal zeggen: ‘Ik hoor bij de HEER, de ander zal Jakobs naam gebruiken,
een derde schrijft op zijn hand: ‘Van de HEER‘ en tooit zich met de naam Israël.

Openbaring 21:23 
De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.