Info: cm.aalbers@wxs.nlScroll naar beneden voor
de synopsis

The Expectation
Leven in Christelijke verwachting
Leven onder Het Kruis

 


Psalm 62 vers 6 en 7
Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.

 
 


Psalm 146 vers 5
Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt
op de HEERE, zijn God,

 
 


Dit schilderij is gemaakt voor
         “The Expectation”

Leven in Christelijke verwachting
Dit is een multimedia concert met overdenkingen
en veel samenzang.
KLIK HIER

 
 

Een concert van troost en bemoediging
Leven in verwachting naar de Wederkomt van Christus

 
 


Een belangrijke tekst in dit concert is:
Romeinen 8 vers 18-23 De eerstelingen van de Geest
18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid
van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp,
want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort.
De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.