Info: cm.aalbers@wxs.nl

Vijf wijzen, vijf dwazen
De overzijde en de doodlopende weg


Scroll naar beneden voor
de synopsis

 


Gebaseerd op Jesaja 58 vers 8 - 10

Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag.

Het schilderij
Vijf wijzen die de route via het Kruis hebben gevonden. Op weg naar het licht. Het eeuwig licht. Wijsheid door G'd gegeven. Geloof in hun harten. Beschadigd, met veel verdriet en pijn. "…en uw wond zich spoedig sluiten…" Rugdekking van de Here Dit wil niet zeggen dat er geen beproevingen zijn. Maar door vertrouwen en gebed wordt de route geopenbaard en kan de goede route worden gelopen naar de overzijde. Met vertrouwen op weg naar de toekomst.

Links onderin de vijf dwazen in het donker. Het wijzen met de vinger (zie boven de dwazen) Het licht dringt hier niet meer door.
Een woeste rivier belemmert de doorgang. Een rivier die je zal meesleuren de onpeilbare afgrond in. Keer om van deze doodlopende weg.
God is barmhartig en dwingt mensen zich om te keren. Daarmee is het niet automatisch voor elkaar……. ……, doe het juk uit uw midden weg.
Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag.

Hebreeën 12 vers 2 en 3
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

Dezelfde woeste rivier, die de diepte instort, geeft zelf als laatste een zichtbaar teken van waterdampwolken waarin het kleurige verbond van God staat geschreven.

Genesis 9 vers 16
Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees, dat op aarde is.