Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis
Waardevolle Diamanten
Geïnspireerd op de uitleg bij Hebreeën 12 vers 10 en 11

  Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken,
maar Hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in Zijn Heiligheid.
Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.
 

Ruwe diamanten worden geslepen en gaan flonkeren.
Wanneer ze perfect geslepen zijn en alle 57 facetten van de diamant zijn behandeld, dan fonkelt de briljant als de regenboog.
En is klaar, voor God, om opgenomen te worden bij Hem in Zijn Hemelse woning.

Daarom bestaat een groot deel van de achtergrond uit de regenboog, het teken van Gods Verbond. En schitteringen van deels bewerkte diamanten en één diamant die klaar is.


Het is niet moeilijk, de geestelijke betekenis van het slijpen te verstaan.
Slijpen is voor een edelsteen “geen prettige maar een pijnlijke ervaring”.
Er moet iets af. Hij wordt kleiner.
Maar het resultaat is alles overtreffend: hij gaat stralen in wondere pracht.

Hier hebt u wat God met Zijn edelstenen (Zijn kinderen) doet. Door Zijn tucht en beproeving brengt Hij hen in verdrukkingen - hier moet Hij een overtollige hoek wegnemen, daar een scherpe kant afslijpen. Hebt u dat wel eens doorgemaakt?
Hier moet Hij iets uit ons leven wegnemen, daar recht trekken.
Maar wanneer de juwelen door Hem geslepen zijn, is Hij Zelf verblijd over het resultaat.
Iemand heeft gezegd: “Een door God gelouterde ziel te zien, is winst”.
De Vader tuchtigt Zijn kinderen; het doet Hem Zelf pijn, maar Hij doet het uit liefde.
Volgens Hebreeën 12: 10 en 11 is het gevolg van slijpen en van tuchtiging droefheid
bij ons, maar door deze opvoeding worden we geoefend en de uitwerking is een
grote zegen.


De ouderen zijn UW diamanten, kostbaar in UW handen.
De middelste diamant wordt opgenomen

Hebreeën 12 gaat verder met vers 12 en 13
Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.

Doe uw taak als verplegend- en verzorgend personeel.
Ga met de u toevertrouwde “diamanten” zorgzaam, liefdevol en met eerbied om.

Verdere uitleg bij de schildering
De handen links en rechts komen uit het midden paneel, uit de Bijbel.
Gebed is onmisbaar.
Van daaruit werken we en zijn we geïnspireerd.
De handen met de Bijbel zijn een beschermende “Accolade”,  als een omarming
en verbinding.


 

 

 

 

 


Het linker paneel met de verzorgende hand in het verpleeghuis.
Het midden paneel, naar de aanleunwoning, maar hulp is dichtbij.
Het rechterpaneel met de grijpende hand in het verzorgingshuis.

Bij alle drie, de kleine inzet schilderringen, staan glanzende diamanten maar niet zo glanzend als bovenin op het midden paneel.


De Bijbel
Op het lint van de Bijbel staat de volgende bede
uit psalm 71 vers 18

Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm.

 

Tot slot voor jong en oud
Twee Korintiërs 4 vers 16
Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.