Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Want Hij zorgt voor u
God zij ons genadig en zegene ons,
De twee teksten komen uit: 1 Petrus 5 vers 7 en Psalm 67 vers 2

 


Waar wij geen wegen meer zien, ziet God nog altijd wegen.
Waar wij geen oplossingen meer zien heeft God nog altijd oplos≠singen.

Gisteren is geweest,
morgen is nog niet gekomen,
en vandaag is er de HEER

Schilderij voor de 40-jarige bruiloft van Alex en Joke.

 

 


Trouwtekst:
1 Petrus 5 vers 7

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

 

 


9 jaar in de zending gewerkt in Nigeria

Psalm 67
Loflied op Gods zegen over alle volken
1Een psalm, een lied, voor de opperzangmeester, op de NeginŰth.
2God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. (Sela.)
3Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.
4De volken zullen U, o God! loven; de volken, al te zamen, zullen U loven.
5De natiŽn zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in
rechtmatigheid; en de natiŽn op de aarde, die zult Gij leiden. (Sela.)
6De volken zullen U, o God! loven; de volken, al te zamen zullen U loven.
7De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen.
8God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.
 

 
 

Een uitgebreide uitleg van het schilderij en de Bijbelse onderbouwing
kunt u lezen in de synopsis.
KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen.