Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


"Wees stil"
Exodus 14 vers 14: De HEERE zal voor u strijden, en ķ moet stil zijn.

 


Stil zijn Ö
- In stilte je verwonderen over de grootheid van God.
- In stilte terugtrekken, om bijvoorbeeld na te denken.
- In stilte wachten kan heel goed zijnÖ

Psalm 27 vers 14
Wacht op de HEERE, wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.
 

 
 

Horen
Maar er is toch nog iets belangrijkers.
De IsraŽlieten moesten stil zijn omdat het een "opstandig en rumoerig" volk was.
Het eerste wat God van ons vraagt (lees de profeten maar na) = HOREN.

Christus zegt tegen de schriftgeleerden, als die hem vragen wat het eerste is van alle geboden.

Markus 12 vers 29 en 30
En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is:
Hoor. IsraŽl! De Heere, onze God, de Heere is ťťn.
En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
 

 

 

Eerst horen en daarna stil zijn
Links in het schilderij is een oor geschilderd.
Middenin het oor het kruis. Denk aan de operaties die daar zijn geweest.

Het hart
En hij zal uw hart sterk maken (Psalm 27)
God lief hebben met geheel uw hart enz.
 

 

 

Een uitgebreide uitleg van het schilderij en de Bijbelse onderbouwing
kunt u lezen in de synopsis.
KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen.