Info: cm.aalbers@wxs.nl 


Scroll naar beneden voor de synopsis

 

Werp al uw zorgen op Hem

 

1 Petrus 5 vers 7-9
Werp al uw zorgen op Hem
, want Hij zorgt voor u.
Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.
 

HebreeŽn 6 vers 19 en 20
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel
, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.
Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.
 

Deuteronomium 10 vers 15
Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE liefde opgevat om hen lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dage nog is.