Info: cm.aalbers@wxs.nl


Zendt Heer Uw licht en waarheid neder
Psalm 43 vers 5a en 3


Scroll naar beneden voor de synopsis

 


Vers 5a
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God.

Vers 3
Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont.
 

 

 

 

 

Job 30 vers 28
In het zwart gehuld dool ik rond, van licht verstoken,
Ik sta op in de vergadering en roep om hulp,

Troost me, omvat mij met Uw licht.

 


Het schilderij

Je wereld is klein geworden,
als een mistig landschap.
Je loopt de weg die je kent,  naar
het Licht.

Niets is helder, gekweld en op de
proef gesteld.
Met vast vertrouwen ga je verder, een schaduw achter je.
 

 


Berijmde versie van Psalm 115

Zendt, Heer, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.