Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Gods oogappel
 

 

Psalm 139 vers 5 en 6

U omsluit mij, van achter en van voren,

u legt uw hand op mij.

Wonderlijk zoals u mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

 


God beschermt en waakt over het leven en wil het beste.
Kennen wij de wegen van de HEERE?
Lees de hoofdstukken in Job 38 t/m 42. Gods wegen zijn te wonderbaar.
Maar God is bijzonder liefdevol en zuinig op Zijn kinderen, Zijn oogappel.
In persoonlijke zin maar ook in overdrachtelijke zin.
 

Job 42 vers 1, 2 en 3

Toen antwoordde Job de HEERE en zei:

Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.

Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis?

Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep,

dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet.

 


Psalm 139 vers 17 en 18

Hoe rijk zijn uw gedachten, God,

hoe eindeloos in aantal,

ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

 


Wonderlijk zoals de HEERE ons kent.
Vers 23 van psalm 139 spreekt over doorgronden, Hij kent je verdriet.
God heeft het Zelf opgeschreven.
Je verdriet staat in Zijn boek, staat er in Psalm 56 vers 9.
Zelfs je tranen zijn bij Hem veilig opgeborgen en niet vergeten.
Staat er in dezelfde psalm. Verloren ‘leventjes’ zijn, Zijn oogappels.
Hij beschermt jullie met Zijn vleugels.
Hij legt Zijn hand op je.


Psalm 139 vers 23

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt,

 

Psalm 10 vers 14

Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand.

            Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.
 
 

Een uitgebreide synopsis (uitleg) van het schilderij KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen.