Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Houd goede moed

 

“Houd goede moed” is voor Michel en Jans een belangrijke boodschap / bemoediging, van de HEERE.
Bevestigd door de regenboog, steeds weer opnieuw.

Johannes 16 vers 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Deze tekst heeft met vrede te maken, maar ook met verdrukking, lijden enz.
Lijden om Christus te verheerlijken. Geen lijden als betaling / vergelding van onze zonde. Christus zegt  “heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”
 

 
 

Handelingen  23 vers 11
En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei: Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen.

 
 

Deze heeft met getuigen te maken, en dat willen Jans en Michel.
Paulus moest getuigen in Rome en we kunnen lezen in de Bijbel dat hij daar niet vrijwillig naar toe was gegaan.
Paulus moest als gevangenen naar Rome om te getuigen en niet als straf
of zonden of zoiets.

 

 
 

Het schilderij
De doop van Jans is rechts in het schilderij verwerkt.
In de open hand is een olijftak geschilderd.
Vrede die ons wordt aangereikt vanuit de hemel.
Johannes 16 vers 33
Vrede in God en met je naaste.
 

 

 

Links is het kruis geschilderd.
Bloeddruppels langs het kruis, die in het water vallen.
In het doopwater van Jans.
Met Christus gestorven en begraven.
 

 

 

Een uitgebreide uitleg van het schilderij en de Bijbelse onderbouwing
kunt u lezen in de synopsis.
KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen.